Historia reklamy

Historia reklamy jest bardzo długa. Pierwsze specyficzne formy reklamy pochodzą już z czasów starożytnych. Starożytni stosowali reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych szyldów karczmy itd. Średniowieczni handlowcy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. W taki oto sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy czyli reklama ustna. Osoby reklamujące krzyczały i przedstawiały w ten sposób produkt oraz jego cenę. Później, w starożytnej Grecji pojawiła się nowa forma reklamy- reklama pisemna. Miała ona charakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych, ważnych wydarzeń. Kluczowym momentem jednak dla reklamy było wynalezienie druku przez Gutenberga. Była to iście rewolucja reklamowa. Za umowną datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450. Zaraz po tym wydarzeniu pojawiły się pierwsze gazety a w tym pierwsze reklamy. Około 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwszą reklamę prasową. Były to wskazówki dla duchownych dotyczące Wielkanocy. Następnie na początku XVII wieku w Paryżu wydrukowana została pierwsza reklama w gazecie zwanej "Journal General d'Affiches". Później rozwijała się reklama prasowa amerykańska, europejska (ta wcześniej). Około 1893 roku, w USA na reklamę wydano już około 50 tysięcy dolarów. W 1941 roku pojawiła się w USA pierwsza reklama telewizyjna. W Polsce rynek reklamy komercyjnej zaczął rozwijać się z wiadomych powodów późno bo dopiero w 1989 roku.

Poprzednie

Schemat reklamowania
Reklamowanie pewnego produktu, usługi czy całej marki to cały schemat, składający się z kilku etapów. Podstawowym schematem powstania oraz procesu reklamowania i promocji są 4 etapy wdrażania reklamy w życie i rynek. Zaraz na początku musi...
Reklama a dzieci
Dzieci jest to grupa stanowiąca znaczną część widowni reklam telewizyjnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają z reklam i jako konsumenci mają duże znaczenie dla reklamodawców. Tym samym reklamy mają na dzieci bardzo duży wpływ. Jest on wielostronny....
Reklamy skierowane do dzieci
Część reklam, które emitowane są w telewizji czy internecie, adresowana jest wprost do naszych dzieci. Są one umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie, na przykład przed lub po- programów dla dzieci, kreskówek, bajek. Najczęściej dotyczą one...