Co to jest reklama

Słowo reklama z języka łacińskiego- reclamo, reclamare oznacza informację, która jest połączona z komunikatem perswazyjnym. Komunikat perswazyjny to komunikat który wywiera wrażenie, presję, powoduje pewne przekonania u odbiorcy. Reklama ma na celu skłonienie odbiorcy do tego by nabył bądź też skorzystał z pewnych produktów i usług. Może też mieć na celu to by odbiorca poparł pewne idee czy społeczne przedsięwzięcia albo konkretną markę np. samochodową. Reklama może przybierać wiele postaci. Od rzetelnej informacji o cechach produktu który jest jej przedmiotem, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, która opisuje obiektywnie pewne produkty, rzeczy, aż po wychwalanie produktu bez podawania prawdziwych informacji, opierająca się na zachwalaniu. Ten drugi typ często przypisuje się reklamie telewizyjnej. Reklamy nie zawsze są jawne, czasami występują w formie ukrytej. Są to przykładowo organizowane przez firmy prezentacje własnych technologii albo też artykuły w prasie specjalistycznej pisane przez daną firmę. Jest to pogranicze reklamy i edukacji o danym przedmiocie. Podstawowym celem reklamy jest skuteczność jej oddziaływania na odbiorcę, wywołania chęci zakupu, dlatego często firmy nie przebierają w środkach i nieraz kończy się to skandalem albo też sprawą w sądzie. Obecnie ludzie narzekają na nachalność reklam, które tak naprawdę są wszędzie. W telewizji, internecie, radiu, gazetach. Ludzie mają dość przerywanych filmów reklamami, połowy zawartości czasopisma w formie reklam czy tez wyskakujących co chwile okienek z reklamami w trakcie przeglądania stron www.

Poprzednie

Jakie są rodzaje reklamy
Rodzajów reklam jest wiele. Przede wszystkim podzielić je możemy ze względu na media, które je emitują. Na czele wszystkich reklam stoją reklamy internetowe, których jest najwięcej. Prawie na każdej stronie internetowej są reklamy. Ponadto...
Środki rozpowszechniania reklamy
Reklama ma już swoje miejsce tak naprawdę we wszystkich środkach masowego przekazu. Towarzyszy nam cały czas, 24 godziny na dobę. Gdzie się nie ruszymy, tam jest i ona. Włączamy radio i co kilka minut słyszymy reklamy. Otwieramy czasopismo i...
Co to jest agencja reklamowa
Agencja reklamowa jest to firma, które oferuje usługi, które są związane z kreowaniem wizerunków produktów klientów, usług i firm oraz realizacją działań z tego właśnie zakresu. Ponadto oferta agencji reklamowych często obejmuje także...